Over Got it?! Rekenen

Got it Rekenen is een adaptieve online leeromgeving. Got it Rekenen helpt uw leerlingen om alle rekenvaardigheden onder de knie te krijgen. Uitgangspunt hierbij is dat zij alleen datgene oefenen wat nodig is om het juiste niveau te behalen en te onderhouden. Motiverend en efficiënt!

>> Nieuwsgierig? Bestel een gratis proefpakket!


Referentieniveaus

Got it Rekenen sluit naadloos aan op de referentieniveaus van de commissie Meijerink. Deze referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten beheersen op het gebied van rekenen en zijn alsvolgt vastgesteld:

1F – basisonderwijs
2F – vmbo, mbo-1, mbo-2, mbo-3
3F – havo, vwo, mbo-4

Domeinen
Elk referentieniveau in Got it behandelt de vier domeinen van rekenen:

  • Getallen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden
  • Verhoudingen

Onderwerpen
Elk domein is onderverdeeld in verschillende onderwerpen. Zo ontstaan er in totaal elf rekenonderwerpen in Got it die een leerling dient te beheersen om het rekenniveau te behalen.

Elk onderwerp wordt in vier stappen opgebouwd:

Fase 1 – rekenen in reële situaties
Fase 2 – aanleren van begrippen, modellen en schema’s
Fase 3 – toepassen van de kennis in eenvoudige contexten
Fase 4 – toepassen van de kennis in complexere contexten

Echt adaptief
Got it houdt de resultaten van leerlingen bij. Zodra een leerling voldoende scoort mag hij een stap verder. Got it is gestuurd vanuit de praktijk. Een leerling gaat niet ‘theorie bestuderen’ maar kan het oproepen. Als een leerling op een toets uitvalt, gaat hij terug naar een fase. Zo werkt een leerling nooit langer in een fase dan wenselijk. Got it is hiermee écht adaptief.


>> Nieuwsgierig? Bestel een gratis proefpakket!